logo

Predstavljanje rakija u restoranu Druga Piazza, Beton hala